Tilgang til bankkonto?

Oppstart

hand-517114Oppstart.no anbefaler alle som etablerer et selskap å skille privatøkonomien fra firmaøkonomien. Ved å opprette og benytte deg av en firmakonto som du benytter til betaling av alle regninger som tilhører firmaet ditt vil du enklere kunne spore transaksjoner noe som forenkler regnskapsføring og kontroll av økonomien i selskapet.

Enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap og Aksjeselskap med tingsinnskudd:

Oppstart.no anbefaler alle som etablerer et selskap å opprette en selskapskonto straks selskapet er ferdig registrert i Brønnøysundregistrene. Ta med firmaattesten/utskrift fra enhetsregisteret som du har mottatt i posten fra Brønnøysundregistrene, sammen med legitimasjon til banken. Banken vil da opprette en konto for selskapet ditt som du får tilgang til straks du har legitimert deg, signert kontoavtale, samt signert avtale for disposisjon av firmakonto.

Aksjeselskap med kontantinnskudd og Aksjeselskap på dagen:

Når du har mottatt en firmaattest fra Brønnøysundregistrene som bekrefter at selskapet ditt er registrert i Foretaksregisteret /endring i selskapsinformasjon i Foretaksregisteret er utført tar du med deg firmaattesten, sammen med legitimasjon til banken din. Banken vil da gi deg tilgang til kontoen til selskapet straks du har legitimert deg, overlevert firmaattesten, samt signert avtale for disposisjon av firmakonto.

Sammenlign selskapsform

EPF enkeltpersonforetak

ANS solidarisk ansvar

DA delt ansvar

AS kontantinnskudd

AS kun dokumenter

AS tingsinnskudd

AS as på dagen

BestillBestillBestillBestillBestillBestillUtsolgt
Ingen revisjon
Mulighet for flere eiere
Gunstig beskatning
Ingen personlig risiko
Rett på sykepenger
Rett på ledighetstrygd
Statens satser ved reise
Ikke aksjeinnskudd
Pris kr 1,000.00kr 1,500.00kr 1,500.00kr 2,200.00kr 1,950.00kr 15,000.00kr 20,000.00
Behandlingstid 1 - 2 dager1 - 2 dager1 - 2 dager2 - 4 dager1 - 2 dager2 - 4 dager1 dag
BestillBestillBestillBestillBestillBestillUtsolgt