På dagen (AS ‣)

Utsolgt

kr 15,000.00

1 dag

Oppstart

AS på dagen

Trenger du å etablere et AS, men har dårlig tid?  Vi registrerer AS på dagen for deg, så er du trygg på at alt blir korrekt utført. Det eneste du trenger å gjøre er å sende inn bestillingsskjemaet for AS på dagen til Oppstart.no.

Et AS på dagen er samme type selskap og følger de samme reglene som et vanlig aksjeselskap. Fordelen med å kjøpe et AS på dagen er at du kan starte opp driften i løpet av kun en virkedag siden du kjøper aksjene i et selskap som allerede er stiftet.

Et AS på dagen passer for deg som behøver en seriøs selskapsform med begrenset risiko, lav aksjekapital og et gunstig skatteregime og er i en av følgende situasjoner:

 • Du har dårlig tid og må starte et aksjeselskap på under 5 – 7 dager. Et AS på dagen får du kontroll på samme dag som du kjøper selskapet.
 • Du har ikke kroner 30 000 tilgjengelig for å innbetale aksjekapitalen i selskapet. Du ønsker med andre ord å tjene penger gjennom drift i selskapet før du tar ut lønn eller utbytte, som du kan skyte inn i selskapet igjen.
 • Du må starte et aksjeselskap med stiftelsesdato tilbake i tid av ulike grunner. Et AS på dagen er allerede etablert og har derfor stiftelsesdato tilbake i tid.

Da et AS på dagen er det samme som et aksjeselskap, risikerer du ikke som kjøper mer enn det du selv skyter inn i selskapet. Verken eiere eller ansatte er personlig ansvarlig for verken underskudd eller utestående gjeld. Man kan derfor ta større risiko med et aksjeselskap enn med andre selskapsformer. Videre er det mange gunstige måter å «spare» penger på i et aksjeselskap, noe som medfører at mange aksjeselskap blir opprettet som rene investeringsselskap.

Det er mye som skal på plass når man skal starte et firma. Oppstart.no har lang erfaring med å etablere selskap. Vi gjør klar alle nødvendige papirer, og sørger for at alt blir korrekt utført.

Når du velger å benytte Oppstart.no til å starte AS for deg, får du ditt eget komplette selskap levert på kortest mulig tid. Dersom du trenger rådgivning etter etableringen av AS’et i forhold til hvordan du skal drive eget firma kan vi være til god hjelp.

Dersom du fremdeles har spørsmål knyttet til om AS på dagen passer for deg kan du lese mer om selskapsformen i fanene på denne siden. Hvis du har bedre tid og tror at en annen selskapsform kan passe deg bedre, kan du sammenligne typene her; https://oppstart.no/produkter/

Oversikt – AS på dagen

Et AS på dagen er samme type selskap og følger de samme reglene som et vanlig aksjeselskap. Fordelen med å kjøpe et AS på dagen er at du kan starte opp driften i løpet av kun en virkedag siden du kjøper aksjene i et selskap som allerede er stiftet.

Et AS på dagen passer for deg som behøver en seriøs selskapsform med begrenset risiko, lav aksjekapital og et gunstig skatteregime og er i en av følgende situasjoner:

 • Du har dårlig tid og må starte et aksjeselskap på under 5 – 7 dager. Et AS på dagen får du kontroll på samme dag som du kjøper selskapet.
 • Du har ikke kroner 30 000 tilgjengelig for å innbetale aksjekapitalen i selskapet. Du ønsker med andre ord å tjene penger gjennom drift i selskapet før du tar ut lønn eller utbytte, som du kan skyte inn i selskapet igjen.
 • Du må starte et aksjeselskap med stiftelsesdato tilbake i tid av ulike grunner. Et AS på dagen er allerede etablert og har derfor stiftelsesdato tilbake i tid.

Da et AS på dagen er det samme som et aksjeselskap, risikerer du ikke som kjøper mer enn det du selv skyter inn i selskapet. Verken eiere eller ansatte er personlig ansvarlig for verken underskudd eller utestående gjeld. Man kan derfor ta større risiko med et aksjeselskap en for eksempel med et enkeltpersonforetak. Videre er det mange gunstige måter å «spare» penger på i et aksjeselskap, noe som medfører at mange aksjeselskap blir opprettet som rene investeringsselskap.

I et aksjeselskap kan man ansette seg selv. Dette betyr at du får alle fordeler som er forbundet med et ansettelsesforhold. Du får rett på sykepenger, ledighetstrygd, statens satser ved reise mm.

Vi har valgt bort revisor for selskapet slik at du unngår revisjonskostnader.

Pris

Du behøver kun å ha kroner 20 000 tilgjengelig for å kjøpe ditt eget selskap.

I tillegg til kjøpsprisen tar du over en gjeld på kroner 22 459,- som du må tilbakebetale til ditt eget selskap i løpet av inneværende regnskapsår. Disse pengene vil da stå fritt til disposisjon i ditt eget selskap. Prisen på et AS på dagen er total kroner 42 459. Selskapet har da eiendeler på kroner 22 459.

Inkludert følger endring av forretningsadresse, postadresse, styre, daglig leder, vedtekter, samt disponent på selskapets kontoer. Oppstart.no garanterer at selskapet er fri for forpliktelser.

Regnskapet til selskapet du overtar ser ut som følger (aksjeselskap med 30 000,- i aksjekapital):

Bank: 0
Fordring på eiere: 22 459  (fordring på deg selv)
SUM Eiendeler:    22 459  
     
Aksjekapital: 30 000  
Negativ EK:  – 7 541  
SUM EK:      22 459                      

Alt du behøver å gjøre er å sende inn bestillingsskjemaet til Oppstart.no, samt ha kroner 20 000 tilgjengelig for å betale Oppstart.no for aksjene i selskapet.

Dersom du fremdeles har spørsmål knyttet til om aksjeselskap er ett selskapsform for deg kan du lese mer om selskapsformen i fanene på denne siden.

Kjøpe AS på dagen

Når du har bestemt deg for at et AS på dagen er det rette valget for deg er det tid for å bestille selskapet ditt.

Det er flere fordeler ved å kjøpe et AS på dagen gjennom Oppstart.no:

 • Du er sikret en rask behandling av bestillingen din.
 • Du er sikret at selskapet ikke har noen heftelser.
 • Du får tilsendt pakken Oppstartshjelp med verdifulle tips for deg som firmaeier.

Fremdrift ved kjøp av et AS på dagen gjennom Oppstart.no:

Det første du må gjøre er å sende inn bestillingsskjemaet for kjøp av AS på dagen gjennom Oppstart.no.

Når Oppstart.no mottar bestillingsskjemaet vil du innen 1 virkedag motta alle nødvendige dokumenter i forbindelse med overføringen av aksjene i selskapet du har bestilt. Dokumentene blir sendt deg på e-post sammen med betalingsinformasjon for kjøp av selskapet. Når betalingen for aksjene er synlig på Oppstart.no sin konto, samt at Oppstart.no har mottatt signerte avtaler i retur er du den nye eieren av selskapet du har bestilt. Det betyr at du kan begynne å fakturere på selskapets organisasjonsnummer.

Oppstart.no gjør samtidig klar alle dokumenter for endring av firmainformasjon i Brønnøysundregistrene i henhold til bestillingsskjemaet vi har mottatt. Dokumentene må signeres elektronisk i Altinn. Når alle dokumenter er klar for signering vil du motta en e-post med veiledning for hvordan du skal logge deg på Altinn, samt hvor du skal signere dokumentene vi har fylt ut for deg. Denne meldingen skal signeres elektronisk av alle som skal har roller i selskapet. Vi vil også sende deg stiftelsesdokumenter, samt alle regnskapsbilag per e-post.

Når alle har signert meldingen tar det vanligvis Brønnøysundregistrene fra 2 – 5 virkedager før endringene av firmainformasjonen er tredd i kraft. En utskrift fra Enhetsregisteret og fra Foretaksregisteret med ny selskapsinformasjon blir sendt ut per post til selskapets nye firmaadresse.

Kjøp av AS på dagen i korte trekk:

 1. Send inn bestillingsskjema.
 2. Avtaledokumenter sendes deg innen 1 virkedag.
 3. Returner signerte avtaledokumenter og betal for selskapet.
 4. Du eier nå ditt eget aksjeselskap.
 5. Oppstart.no gjør klar dokumenter for endring av firmainformasjon for signering i Altinn.
 6. Du signerer i Altinn.
 7. Etter 2 -5 virkedager er alle opplysninger fra bestillingsskjemaet registrert i Brønnøysundregistrene.

 

Risiko i et AS på dagen

Eierne, eller aksjonærene i et aksjeselskap, risikerer ikke å tape mer enn det de har betalt for aksjene de har i selskapet. Det er blant annet dette som skiller et aksjeselskap fra et enkeltpersonforetak. I et enkeltpersonforetak skiller man ikke mellom selskapets- og eiernes økonomi. Man kan derfor ta større risiko dersom man har et aksjeselskap.

Oppstart.no anbefaler å etablere et aksjeselskap dersom du gjennom din virksomheten risikerer å pådra deg gjeld og- / eller søksmål.

Regnskap og Revisjon for et AS på dagen

Man har bokførings- og regnskapsplikt i et aksjeselskap. Det å legge ressurser i å utarbeide et godt regnskap kan gi bedriften din en merverdi. Et godt utarbeidet regnskap kan hjelpe bedriften til å ta riktige avgjørelser for fremtiden. Revisjonsplikten for de minste aksjeselskapene er falt bort under visse forutsetninger. En revisor sitter likevel på høy kompetanse som kan komme bedriften til gode i mange tilfeller.

Regnskap

Bokføringsplikt betyr at du er pliktig til løpene å føre regnskap etter bokføringsloven og bokføringsforskriften. Lovverket stiller mange krav til hvordan bilag skal oppbevares og hvordan regnskapet skal dokumenteres og bokføres.

Regnskapsplikt betyr at man etter endt regnskapsår er pliktig til å utarbeide og sende inn årsregnskap.  Årsregnskapet består av minimum resultat, balanse, noter, årsberetning og er offentlig tilgjengelig.

Oppstart.no anbefaler de aller fleste som starter et aksjeselskap å benytte seg av en regnskapsfører. Ved å benytte deg av en profesjonell samarbeidspartner til å bistå deg med regnskapet frigir du mye tid som du kan bruke til å generere inntekter til firmaet ditt. Dersom du velger en god regnskapsfører vil du også kunne få tilgang til gode rapporter basert på regnskapet ditt som kan benyttes til å ta bedre avgjørelser for bedriftens fremtid.

Revisjon

De minste aksjeselskapene har ikke plikt til å ha revisor (kriterier for å unnlate revisjon). Dette medfører en direkte besparelse per år fra kroner 10 000,- og oppover per aksjeselskap avhengig av størrelsen og kompleksiteten på regnskapet. Til tross for denne besparelsen er det viktig å ta en grundig vurdering om man skal ha revisor eller ikke. Revisorene sitter på en kompetanse som ofte kan oppveie kostnaden forbundet med revisjonen, og i flere tilfeller gi selskapet en merverdi.

Lønn og uttak i et AS på dagen

Du kan ansette deg selv i ditt eget aksjeselskap. Du mottar da lønn på lik linje med andre som du ansetter i selskapet ditt. Ved å motta lønn, samt betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk av lønnen, opparbeider du deg sosiale rettigheter som rett på sykepenger, fødsels- / foreldrepenger, arbeidsledighetstrygd o.l.

Som bedriftseier kan du også ta ut utbytte fra ditt eget selskap. Et utbytte er en utbetaling til bedriftens aksjonærer (eiere) fra selskapets frie egenkapital. Du beskattes privat for utbyttet med en effektiv skattesats på 31,68 % (faktor 1,44 * 22 %)..

I et aksjeselskap får du refusjon av utgifter etter regning, men også etter statens satser. Det betyr at du kan velge om du ønsker å refundere utgifter etter regning eller om du ønsker å utbetale refusjonen basert på satser fastsatt i statens reiseregulativ.

Skatt i et AS på dagen

Et aksjeselskap er et eget skattesubjekt. Det medfører at det skattemessige overskuddet i et aksjeselskap beskattes med en flat skatt på 22 %.

Dette skatteregimet gjør det gunstig å bruke et aksjeselskap som en «sparebøsse». Til sammenlikning skattlegges du marginalt omkring 44,5 % i et enkeltpersonforetak dersom du har en inntekt som medfører toppskatt. Dette medfører at dersom du skal reinvestere overskuddet i for eksempel aksjer, eiendom og liknende, vil du ha mer igjen å investere for i et aksjeselskap enn for eksempel i et enkeltpersonforetak.

I tillegg til en flat skatt på 22 % på skattepliktig overskudd regnes ikke realiserte og urealiserte gevinster på aksjer og fond innenfor EØS som skattepliktig inntekt. Dette gjør at du kan reinvestere hele gevinsten din uten å måtte skatte av den først. Det samme gjelder for utbytte man mottar fra selskap innenfor EØS.

Merverdiavgift i et AS på dagen

Dersom du driver med en merverdiavgiftspliktig virksomhet er du pliktig til å søke om opptak i merverdiavgiftsregisteret straks du har passert kroner 50 000,- i omsetning innenfor en periode på 12 måneder. Når du har passert kroner 50 000,- i omsetning skal du ikke fakturere kundene dine inklusive merverdiavgift før søknaden om opptak i merverdiavgiftsregisteret er godkjent og du har mottatt et merverdiavgiftsnummer.

Fakturaene som sendes ut fra og med fakturaen som gjør at omsetningen din passerer kroner 50 000 i omsetning og frem til du er registrert i merverdiavgiftsregisteret skal ikke faktureres med merverdiavgift. Kundene som mottar disse fakturaene må imidlertid etterfaktureres for merverdiavgift straks du har mottatt godkjenning av søknaden om opptak i merverdiavgiftsregisteret. Det kan derfor være lurt å påføre følgende tekst på alle fakturaer som sendes ut til kunder i perioden fra du passerer kroner 50 000,- i omsetning og frem til du er registrert i merverdiavgiftsregisteret:

« «Firmanavn» har passert omsetningsgrensen på 50 000,- kroner og har søkt om registrering i merverdiavgiftsregisteret. Straks vi er blitt tildelt et merverdiavgifts nummer vil vi etterfakturere merverdiavgift for denne fakturaen.»

Roller i et AS på dagen

Aksjonær

Et aksjeselskap er eid av aksjonærer gjennom at aksjonærene eier aksjer i selskapet. Det kan være en eller flere aksjonærer i et aksjeselskap. En aksjonær kan enten være en privat person eller et annet selskap (aksjeselskap (AS), et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) eller et ansvarlig selskap (ANS)).

Styret

Aksjonærene velger styret som er det øverste organet i et aksjeselskap. Man har fire ulike roller i et styre; Styreleder, Nestleder, Styremedlem og Varamedlem. Et styre må minimum ha en Styreleder.  En aksjonær kan også inneha en rolle i et styre.

Daglig leder

Styret velger daglig leder for selskapet. Daglig leder har ansvar for den daglige driften i selskapet som utføres av selskapets ansatte.  En aksjonær og eller et medlem av styret kan ansettes som daglig leder.

Ansatte

Daglig leder er selv ansatt i selskapet. Videre kan daglig leder ansette flere arbeidstakere til andre stillinger i selskapet. Det er de ansatte som utfører de daglige oppgavene som gjør at selskapet tjener penger. En aksjonær kan ansettes i selskapet. Det samme kan et styremedlem.
For å inneha en rolle i et aksjeselskap må man være myndig og ha et norsk person- eller D-nummer. Dersom du verken har person- eller D-nummer kan Oppstart.no søke om et D-nummer for deg. Dette er en tilleggstjeneste som vi tar betalt for. Man behøver ikke å være bosatt i riket.  Selskapet derimot må ha en fysisk besøksadresse i Norge.

Velg selskapsform

Usikker på selskapsform?

Hvorfor velge oss?

paper

Enkelt - Vi tar oss av papirmølla

Oppstart.no har spesialisert seg på etablering av norske selskapsformer. Dersom du benytter deg av våre tjenester vil vi utarbeide alle nødvendige dokumenter og skjemaer, samt innhente erklæring(er) fra revisor dersom det er nødvendig.
money

Billig - få mye for pengene

Oppstart.no arbeider hver dag for å være markedets beste på kvalitet, leveringstid og pris. I tillegg til å frigjøre din tid kan vi gi deg verdifulle tips i en oppstartsfase. Vi har bistått med over 3 000 etableringer siden oppstart. Prisene våre taler for seg selv.
graph

Trygt og sikkert - vi har taushetsplikt

Oppstart.no har taushetsplikt om opplysninger vi får kjennskap til i forbindelse med behandlingen av din bestilling. Data som sendes inn via bestillingsskjemaet til Oppstart.no, samt alle dokumenter med sensitiv informasjon som sendes til deg er krypterte.
checkmark

Raskt - behandlingstid fra 1 til 4 dager

Oppstart.no har strømlinjeformet måten vi arbeider på. Du får levert en tjeneste som minimerer oppgavene du skal utføre og som minimerer tiden det tar fra du har sendt inn en bestilling og til du mottar et organisasjonsnummer fra Brønnøysund. All kommunikasjon foregår elektronisk.