Revisjonsplikt

Oppstart

calculator-1680905_1920I løpet av 2011 falt revisjonsplikten for de minste aksjeselskapene bort. Hovedargumentet for bortfallet har vært å redusere kostnader og administrasjon forbundet med revisjon og dermed gjøre aksjeselskap mer attraktiv som selskapsform for mindre bedrifter.

Oppstart.no mener at mange aksjeselskaper som oppfyller reglene for å unnlate revisjon, likevel bør velge å benytte seg av revisor. Revisor sitter med mye kompetanse man ikke finner andre steder. Under har vi listet opp momenter for hvorfor det kan være fornuftig å velge/beholde revisor:

 • Tillitt hos kunder, leverandører, samarbeidspartnere, långivere mv
 • Uavhengig kvalitetssikring av regnskap og skatte-/avgiftsrapportering
 • Trygghet for styret og aksjonærer
 • Enkel tilgang til kompetent ressursperson som kjenner virksomheten.

Generelt kan man si at små selskaper som beholder revisjonen vil bli betraktet som mer seriøse enn de som velger bort revisor. De siste vil kunne havne i samme kategori som NUF er i dag.

Trenger jeg revisor?

De færreste selskap behøver revisor. Under finner du kriteriene som må oppfylles for de ulike selskapsformene for å kunne velge bort revisor:

Aksjeselskap:

 • Under 6 millioner i driftsinntekter
 • Under 23 millioner i balansesum
 • Under 10 årsverk i løpet av regnskapsåret

Dersom selskapet kommer inn i en av de tre kategoriene under er selskapet likevel revisjonspliktig:

 • Foretak som er under tilsyn av Finanstilsynet
 • Aksjeselskaper som er morselskaper i konsern
 • Datterselskaper som i seg selv er morselskap i et underkonsern

Ansvarlige selskap:

 • Under 5 millioner i driftsinntekter
 • Under 20 millioner i balansesum
 • Under 10 årsverk i løpet av regnskapsåret
 • Under 5 deltakere
 • Ingen av deltakerne er juridiske personer med begrenset ansvar (AS, NUF etc.)

Enkeltpersonforetak:

 • Under 5 millioner i driftsinntekter

Sammenlign selskapsform

EPF enkeltpersonforetak

ANS solidarisk ansvar

DA delt ansvar

AS kontantinnskudd

AS kun dokumenter

AS tingsinnskudd

AS as på dagen

BestillBestillBestillBestillBestillBestillUtsolgt
Ingen revisjon
Mulighet for flere eiere
Gunstig beskatning
Ingen personlig risiko
Rett på sykepenger
Rett på ledighetstrygd
Statens satser ved reise
Ikke aksjeinnskudd
Pris kr 1,000.00kr 1,500.00kr 1,500.00kr 2,200.00kr 1,950.00kr 15,000.00kr 20,000.00
Behandlingstid 1 - 2 dager1 - 2 dager1 - 2 dager2 - 4 dager1 - 2 dager2 - 4 dager1 dag
BestillBestillBestillBestillBestillBestillUtsolgt