Enkeltpersonforetak (EPF)

kr 1,000.00

1 - 2 dager

Oppstart

Starte enkeltpersonforetak?

Skal du starte eget firma, men trenger hjelp til å komme i gang? Vi registrer enkeltpersonforetak (tidligere enkeltmannsforetak) for deg, på denne måten kan du være trygg at alt blir riktig.

Oppstart.no er en trygg, enkel, rask og billig tjeneste for å starte enkeltpersonforetak. Det eneste du trenger å gjøre er å sende inn bestillingsskjemaet for enkeltpersonforetak til Oppstart.no.

Det er mye du skal tenke på når du skal starte firma. Oppstart.no har lang erfaring med å starte enkeltpersonforetak. Vi gjør klar alle nødvendige papirer. Alle dokumenter signeres elektronisk og kan være sendt til Brønnøysund for godkjenning innen én arbeidsdag etter innsending av bestillingsskjemaet for enkeltpersonforetak.

Når du velger å benytte Oppstart.no til å starte enkeltpersonforetak for deg, får du ditt eget komplette selskap levert på kortest mulig tid. Dersom du trenger rådgivning etter etableringen i forhold til hvordan du skal drive eget firma kan vi være til god hjelp.

Kort om enkeltpersonforetak (tidligere enkeltmannsforetak):

Et enkeltpersonsforetak er en fin selskapsform for deg som tar liten risiko i den daglige driften og hvor du alene skal eie ditt eget firma. Å starte enkeltpersonforetak passer også godt hvis du tar ut det meste av overskuddet fra selskapet hvert år.

Fordelene med å velge selskapsformen er at det går raskt å etablere enkeltpersonsforetak, du behøver ikke å ha oppspart kapital til selskapet, det stilles ingen krav til revisor, du trenger ikke egen firmakonto i banken, og i tillegg trenger du ikke å levere årsregnskap. Et enkeltpersonforetak er den selskapsformen som har færrest plikter på innrapportering til myndighetene.

Dersom du fremdeles har spørsmål knyttet til om å starte enkeltpersonsforetak passer for deg kan, du lese mer om selskapsformen i fanene på denne siden. Hvis du tror at en annen selskapsform kan passe deg bedre, kan du sammenligne typene her: https://oppstart.no/produkter/

Oversikt – EPF

Fordelen med å starte enkeltpersonforetak (EPF) kontra et aksjeselskap eller et NUF, er at et enkeltpersonforetak (EPF) har mindre formalkrav til regnskapsinnrapportering. Dette medfører at du får mer tid til å fokusere på driften av selskapet ditt, samt at du får lavere kostnader forbundet med utarbeidelsen av regnskapet ditt.

Oppstart.no har lang erfaring med å etablere enkeltpersonforetak. Vi gjør klar alle nødvendige papirer. Alle dokumenter signeres elektronisk og kan være sendt til Brønnøysund for godkjenning innen en arbeidsdag etter innsending av bestillingsskjemaet.

Alt du behøver å gjøre er å sende inn bestillingsskjemaet til Oppstart.no.

Hva er inkludert i prisen?

Når du velger å benytte Oppstart.no til å starte enkeltpersonforetak for deg, får du ditt eget komplette selskap levert på kortest mulig tid. Dersom du har behov for rådgivning i forhold til Oppstartsprosessen kan vi, gjennom vår erfaring med etablering av selskaper, økonomistyring og gode samarbeidspartnere, være til god hjelp.

  • Komplett utfylt registreringsmelding

Generelt om selskapsformen

Et enkeltpersonsforetak kan være er fin selskapsform for deg som tar liten risiko i den daglige driften og hvor du alene skal eie ditt eget selskap. Dersom du i tillegg tar ut det meste av overskuddet fra selskapet hvert år kan Oppstart.no anbefale at du benytter deg av denne organisasjonsformen.

Fordelene med å velge selskapsformen enkeltpersonnsforetak er at det er raskt å registrere selskapet, du behøver ikke betale inn selskapskapital, du behøver ikke engasjere revisor, du behøver ikke opprette firmakonto, samt at du slipper å levere årsregnskap.

Ulempene ved denne selskapstypen er at man personlig er ansvarlig for alle forpliktelser som selskapet pådrar seg, du kan ikke ansette deg selv i selskapet og opparbeider deg derfor ikke noen rettigheter til arbeidsledighetstrygd eller sykepenger, samt at du beskattes for hele overskuddet i selskapet uavhengig av om du har tatt ut pengene eller ikke.

Ved å benytte deg av Oppstart.no til å utarbeide nødvendige dokumenter i forbindelse med registreringen av selskapet ditt sikrer du at registreringsprosessen blir gjort korrekt, på kortest mulig tid og til en lav pris. 

Dersom du fremdeles har spørsmål knyttet til om enkeltpersonsforetak passer for deg kan du lese mer om selskapsformen i fanene på denne siden.

14/10/2016OppstartOppstart

Oppstart – EPF

Når du har bestemt deg for at enkeltpersonsforetak er den rette selskapsformen for deg er det tid for å registrere selskapet ditt.

Når Oppstart.no mottar bestillingsskjemaet vil vi i løpet av 1 – 2 virkedager gjøre klar alle nødvendige dokumenter for elektronisk signering i Altinn. Når alle dokumenter er klar for signering vil du motta en e-post med veiledning for hvordan du skal logge deg på altinn.no, samt hvor du skal signere dokumentene vi har fylt ut for deg.  Du behøver ikke å opprette en egen bankkonto for selskapet og du behøver heller ikke betale inn selskapskapital / aksjekapital i et enkeltpersonsforetak.

Når du har signert meldingen tar det vanligvis Brønnøysund fra 2 – 5 virkedager før du er blitt tildelt et organisasjonsnummer. En utskrift fra Enhetsregisteret med blant annet organisasjonsnummeret ditt sendes per post til selskapets firmaadresse. Dersom enkeltpersonsforetaket ditt også er registrert i Foretaksregisteret vil du også motta en utskrift fra Foretaksregisteret per post når selskapet ditt er ferdig registrert.

Pakken Oppstartshjelp inneholder blant annet informasjon om hvordan du kan organisere selskapet ditt for en effektiv og ryddig drift. Det kan være lurt å bruke tid i oppstartsfasen på å innarbeide gode rutiner. Gode rutiner medfører at du senere vil spare mye tid og penger ved at du slipper å gjøre ting mer enn en gang.

Roller – EPF

Innehaver

Eieren av et enkeltpersonsforetak kalles en innehaver. Innehaveren er øverste myndighet i et enkeltpersonsforetak.

Innehaveren må være myndig, men behøver ikke å være bosatt i riket.  Selskapet derimot må ha en fysisk besøksadresse i Norge.

For å etablere et enkeltpersonsforetak må du ha et personnummer eller et D-nummer. Dersom du verken har person- eller D-nummer kan Oppstart.no søke om et D-nummer for deg. Dette er en tilleggstjeneste som vi tar betalt for.

Styre

Du kan ikke ha et styre i et enkeltpersonsforetak.

Ansatte

Du kan ikke ansette deg selv i ditt eget enkeltpersonsforetak. Selv om du ikke er ansatt kan du likevel arbeide i ditt eget selskap. Lønnen din kalles for næringsinntekt og er overskuddet selskapet genererer. Du disponerer firmaets penger som du vil og du beskattes ut i fra hvor stort overskuddet i selskapet er.

Selv om du ikke kan ansette deg selv i selskapet kan du ansette andre. Dersom du ansetter personer i ditt eget selskap vil de motta lønn fra selskapet ditt som vanlige lønnstakere. En som ansettes i selskapet ditt må ha person- eller D-nummer, samt arbeidstillatelse i Norge.

Risiko – EPF

Et enkeltpersonsforetak drives for innehaverens egen regning og risiko. Det betyr at du som privatperson har det fulle og hele ansvaret for selskapets økonomi. Det skilles med andre ord ikke på om du har pådratt deg forpliktelsene privat eller gjennom selskapet.  I praksis betyr dette at selskapet ditt ikke kan gå konkurs uten at du selv også blir slått konkurs.

Oppstart.no anbefaler kun etablering av enkeltpersonsforetak for de som driver en virksomhet med lav risiko for å pådra seg gjeld og søksmål. Dersom du opererer i en bransje med høy risiko anbefaler vi deg heller å etablere et aksjeselskap.

Regnskap og Revisjon – EPF

Et enkeltpersonsforetak er den selskapsformen som medfører færrest plikter med tanke på innrapportering til myndighetene.

Regnskap

Et enkeltpersonsforetak har i utgangspunktet ikke full regnskapsplikt. Det betyr at selskapet ikke behøver å utarbeide årsregnskap etter endt regnskapsår. Man plikter likevel å utarbeide et regnskap som dokumenterer inntekter og kostnader. Dersom du har hatt en inntekt på over 50 000 kroner i løpet av regnskapsåret må du som innehaver av et enkeltmpersonsforetak levere inn selvangivelse for næringsdrivende. En selvangivelse for næringsdrivende inneholder blant annet personinntektsskjema, næringsoppgave og selvangivelse.

Oppstart.no anbefaler de aller fleste som starter et enkeltpersonsforetak å benytte seg av regnskapsfører. Ved å benytte deg av en profesjonell samarbeidspartner til å bistå deg med regnskapet frigir du mye tid som du kan bruke til å generere inntekter til firmaet ditt.

Revisjon

Det er ikke revisjonsplikt for enkeltmpersonsforetak som har under 5 millioner i driftsinntekter.

Lønn og uttak – EPF

Som innehaver i et enkeltpersonsforetak kan ikke ta ut lønn til seg selv da du ikke er ansatt i ditt eget selskap. Du kan imidlertid når som helst ta ut penger fra enkeltpersonsforetaket ditt som du fritt disponerer privat.

I et enkeltpersonsforetak er det få muligheter for refusjon etter statens satser foruten bilgodtgjørelse for inntil 6 000 km per bil, per år, ved bruk av privat bil i næring. I et aksjeselskap er det en helt annen fleksibilitet med tanke på behandling og dokumentasjon av reiser i tjenesten.

Overskuddet i selskapet ditt, uavhengig av hva du har tatt ut av penger fra selskapet i løpet av året, regnes som næringsinntekt og danner grunnlaget for beregning av skatt for deg som privatperson.

Skatt – EPF

Et enkeltpersonsforetak er ikke et eget skattesubjekt. Det medfører at du som innehaver av selskapet beskattes ut i fra det skattepliktige overskuddet selskapet har generert i løpet av regnskapsåret. Hvor mye du har tatt ut av selskapet i kroner og øre har ingen innvirkning på skatten din. Det kan medføre at du, dersom du har kunder som er trege betalere, kan du risikere å måtte betale mye i skatt for salg du enda ikke har fått betalt for.

Det er få muligheter for skattemessige tilpasninger som gjør det lønnsomt å spare penger i enkeltpersonsforetaket for å investere i aksjer og verdipapirer eller eiendom. Denne typen for skattetilpasninger er forbeholdt aksjeselskap.

Som innehaver i et enkeltpersonsforetak må du betale inn forskuddsskatt 4 ganger per år. Skatteoppgjøret sendes ut fra i perioden august til oktober påfølgende år . Dersom du benytter deg av en regnskapsfører til å utarbeide selvangivelsen din, kan han eller hun beregne hvor mye du skal betale i skatt før skatteoppgjøret legges ut. Dersom du har betalt inn for lite forskuddsskatt i løpet av året kan du betale inn et tilleggsforskudd innen den 31.05. påfølgende år.  Ved å gjøre dette unngår du restskatt og rentetillegg på restskatten.

Merverdiavgift – EPF

Dersom du driver med en merverdiavgiftspliktig virksomhet er du pliktig til å søke om opptak i merverdiavgiftsregisteret straks du har passert kroner 50 000,- i omsetning innenfor en periode på 12 måneder. Når du har passert kroner 50 000,- i omsetning skal du ikke fakturere kundene dine inklusive merverdiavgift før søknaden om opptak i merverdiavgiftsregisteret er godkjent og du har mottatt et merverdiavgiftsnummer.

Fakturaene som sendes ut fra og med fakturaen som gjør at omsetningen din passerer kroner 50 000 i omsetning og frem til du er registrert i merverdiavgiftsregisteret skal  ikke faktureres med merverdiavgift. Kundene som mottar disse fakturaene må imidlertid etterfaktureres for merverdiavgift straks du har mottatt godkjenning av søknaden om opptak i merverdiavgiftsregisteret. Det kan derfor være lurt å påføre følgende tekst på alle fakturaer som sendes ut til kunder i perioden fra du passerer kroner 50 000,- i omsetning og frem til du er registrert i merverdiavgiftsregisteret:

«Firmanavn har passert omsetningsgrensen på 50 000,- kroner og har søkt om registrering i merverdiavgiftsregisteret. Straks vi er blitt tildelt et merverdiavgifts nummer vil vi etterfakturere merverdiavgift for denne fakturaen.»

Velg selskapsform

Usikker på selskapsform?

Hvorfor velge oss?

paper

Enkelt - Vi tar oss av papirmølla

Oppstart.no har spesialisert seg på etablering av norske selskapsformer. Dersom du benytter deg av våre tjenester vil vi utarbeide alle nødvendige dokumenter og skjemaer, samt innhente erklæring(er) fra revisor dersom det er nødvendig.
money

Billig - få mye for pengene

Oppstart.no arbeider hver dag for å være markedets beste på kvalitet, leveringstid og pris. I tillegg til å frigjøre din tid kan vi gi deg verdifulle tips i en oppstartsfase. Vi har bistått med over 3 000 etableringer siden oppstart. Prisene våre taler for seg selv.
graph

Trygt og sikkert - vi har taushetsplikt

Oppstart.no har taushetsplikt om opplysninger vi får kjennskap til i forbindelse med behandlingen av din bestilling. Data som sendes inn via bestillingsskjemaet til Oppstart.no, samt alle dokumenter med sensitiv informasjon som sendes til deg er krypterte.
checkmark

Raskt - behandlingstid fra 1 til 4 dager

Oppstart.no har strømlinjeformet måten vi arbeider på. Du får levert en tjeneste som minimerer oppgavene du skal utføre og som minimerer tiden det tar fra du har sendt inn en bestilling og til du mottar et organisasjonsnummer fra Brønnøysund. All kommunikasjon foregår elektronisk.