Delt ansvar (DA)

kr 1,500.00

1 - 2 dager

Oppstart

Starte DA – Delt ansvar

Er dere to personer som skal starte firma sammen? Da kan selskapsformen DA delt ansvar passe godt. Oppstart.no kan starte DA selskapet for dere, på denne måten vet dere at alt blir riktig.

Oppstart.no er en trygg, enkel, rask og billig tjeneste for å starte DA. Det eneste du trenger å gjøre er å sende inn bestillingsskjemaet for DA delt ansvar til Oppstart.no.

Det er mye som skal på plass når man skal starte et firma. Oppstart.no har lang erfaring med å etablere selskap. Vi gjør klar alle nødvendige papirer, og sørger for at alt blir korrekt utført. Alle dokumenter signeres elektronisk og kan være sendt til Brønnøysund for godkjenning innen en arbeidsdag etter innsending av bestillingsskjemaet for DA.

Når dere velger å benytte Oppstart.no til å starte firma for dere, får dere deres eget komplette selskap levert på kortest mulig tid. Dersom dere trenger rådgivning etter etableringen i forhold til hvordan dere skal drive eget firma kan vi være til god hjelp.

Det er flere fordeler med å bestille ansvarlig selskap (DA) gjennom Oppstart.no:

 • Du er sikret en rask oppstart av selskapet.
 • Du er sikret at selskapet registreres på korrekt måte med alle nødvendige data i Brønnøysundregistrene.
 • Du er sikret at du ikke pådrar deg unødvendige ekstrakostnader i forbindelse med registreringen av selskapet.
 • Du får tilsendt pakke Oppstartshjelp med verdifulle tips for deg som firmaeier.

Kort om DA delt ansvar:

Et DA, delt ansvar kan være en fin selskapsform for dere som tar liten risiko i den daglige driften og hvor dere er 2 som skal drive selskapet sammen. Dersom dere i tillegg tar ut det meste av overskuddet fra selskapet hvert år, kan Oppstart.no anbefale at dere benytter dere av selskapsformen DA.

Fordelene med å velge selskapsformen er at det går raskt å registrere et DA, dere behøver ikke å ha oppspart kapital til selskapet, det stilles ingen krav til revisor, og i tillegg trenger dere ikke å levere årsregnskap.

Dersom du fremdeles har spørsmål knyttet til om DA passer for dere, kan du lese mer om selskapsformen i fanene på denne siden. Hvis dere tror at en annen selskapsform kan passe dere bedre, kan du sammenligne typene her; https://oppstart.no/produkter/

Oversikt – ansvarlig selskap med delt ansvar (DA)

Et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) kan være er fin selskapsform for deg som tar liten risiko i den daglige driften og hvor dere er 2 eller flere som skal drive selskapet sammen. Dersom dere i tillegg tar ut det meste av overskuddet fra selskapet hvert år kan Oppstart.no anbefale at dere benytter deg av denne organisasjonsformen.

Fordelene med å velge selskapsformen ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) er at det er raskt å registrere selskapet, dere behøver ikke betale inn selskapskapital, dere behøver ikke engasjere revisor, samt at dere slipper å levere årsregnskap.

Ulempene ved denne selskapstypen er at dere personlig er ansvarlig for alle forpliktelser, tilsvarende din eierandel, som selskapet pådrar seg, dere kan ikke ansette dere selv i selskapet og opparbeider dere derfor ikke noen rettigheter til arbeidsledighetstrygd eller sykepenger, samt at man skattlegges slik at man ikke «belønnes» for å reinvestere overskudd i selskapet.

Hva er inkludert i prisen?

Når dere velger å benytte Oppstart.no til å starte selskap for dere, får dere deres eget komplette selskap levert på kortest mulig tid. Dersom dere har behov for rådgivning i forhold til Oppstartsprosessen kan vi, gjennom vår erfaring med etablering av selskaper, økonomistyring og gode samarbeidspartnere, være til god hjelp.

Etableringen inkluderer:

 • Selskapsavtale
 • Komplett utfylt registreringsmelding

I tillegg til Oppstart.no sitt honorar påløper et gebyr fra Brønnøysundregistrene på kroner 2 250.

Alt du behøver å gjøre er å sende inn bestillingsskjemaet til Oppstart.no så etablerer vi DA for dere.

Dersom du fremdeles har spørsmål knyttet til om ansvarlig selskap med delt ansvar (DA)passer for deg kan du lese mer om selskapsformen i fanene på denne siden.

Starte selskap med delt ansvar (DA)

Når dere har bestemt deg for at ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) er den rette selskapsformen for dere er det tid for å registrere selskapet deres.

Det er flere fordeler med å bestille ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) gjennom Oppstart.no:

 • Du er sikret en rask oppstart av selskapet.
 • Du er sikret at selskapet registreres på korrekt måte med alle nødvendige data i Brønnøysundregistrene.
 • Du er sikret at du ikke pådrar deg unødvendige ekstrakostnader i forbindelse med registeringen av selskapet.
 • Du får tilsendt pakke Oppstartshjelp med verdifulle tips for deg som firmaeier.

Fremdrift når du skal starte et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) gjennom Oppstart.no

Det første du må gjøre er å sende inn bestillingsskjemaet for å starte et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) gjennom Oppstart.no.

Når Oppstart.no mottar bestillingsskjemaet vil vi i løpet av 1 – 2 virkedager gjøre klar alle nødvendige dokumenter for elektronisk signering i Altinn. Når alle dokumenter er klar for signering vil dere motta en e-post med veiledning for hvordan dere skal logge deg på Altinn, samt hvor dere skal signere dokumentene vi har fylt ut for dere.  Dere behøver ikke å betale inn selskapskapital / aksjekapital i et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA).

Når dere har signert meldingen tar det vanligvis Brønnøysund fra 2 – 5 virkedager før dere er blitt tildelt et organisasjonsnummer. En utskrift fra Enhetsregisteret og fra Foretaksregisteret med blant annet selskapets organisasjonsnummeret blir sendt per post til selskapets firmaadresse.

Starte ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) i korte trekk:

 1. Send inn bestillingsskjema.
 2. Oppstart.no gjør klar alle dokumenter for etablering av selskapet i løpet av 1 – 2 virkedager for signering i Altinn.
 3. Du signerer i Altinn.
 4. Etter 2 -5 virkedager er alle opplysninger fra bestillingsskjemaet registrert i Brønnøysundregistrene.

 

Roller i et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA)

Deltakere

Eierne av et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) kalles for deltakere. En deltaker kan enten være en privatperson eller et annet selskap (aksjeselskap (AS), et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) eller et ansvarlig selskap (ANS)).

En deltaker må være myndig, men behøver ikke å være bosatt i riket.  Selskapet derimot må ha en fysisk besøksadresse i Norge.

For å etablere et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) må du ha et personnummer eller et D-nummer. Dersom du verken har person- eller D-nummer kan Oppstart.no søke om et D-nummer for deg. Dette er en tilleggstjeneste som vi tar betalt for.

Styre

Du kan ha et styre i et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA). Dette er imidlertid ikke noe som er inkludert i Oppstart.no sine tjenester. Grunnen til at vi har valgt bort styret i etableringen av et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) er for å forenkle etableringsprosessen så mye som mulig for våre kunder. Det er svært sjeldent at et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) har et funksjonelt styre.

Ansatte

Dere kan ikke ansette dere selv i deres eget ansvarlig selskap med delt ansvar (DA). Selv om dere ikke er ansatt kan dere likevel arbeide i deres eget selskap. Lønnen deres kalles for arbeidsgodtgjørelse eller utdeling fra foretaket.

Selv om dere ikke kan ansette dere selv i selskapet kan dere ansette andre. Dersom dere ansetter personer i deres eget selskap vil de motta lønn fra selskapet deres som vanlige lønnstakere. En som ansettes i selskapet deres må ha person- eller D-nummer, samt arbeidstillatelse i Norge.

Risiko i et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA)

Et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) drives for deltakernes egen regning og risiko. Det betyr at dere som privatpersoner har det fulle og hele ansvaret for selskapets økonomi. I praksis betyr dette at selskapet ditt ikke kan gå konkurs uten at du selv også blir slått konkurs. Forskjellen på et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) og et ansvarlig selskap (ANS) er at man i et DA kan har ulik ansvarsdeling mellom deltakerne. I et ANS er alle deltakerne solidarisk ansvarlig for selskapets forpliktelser.

Oppstart.no anbefaler kun etablering av et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) for de som driver en virksomhet med lav risiko for å pådra seg gjeld og søksmål. Dersom dere opererer i en bransje med høy risiko anbefaler vi dere heller å etablere et aksjeselskap.

Regnskap og Revisjon i et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA)

Et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) har bokføringsplikt men ikke regnskapsplikt. Det er dermed færre plikter forbundet med denne selskapstypen enn for for eksempel et aksjeselskap med tanke på innrapportering til myndighetene.

Regnskap

Et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) har i utgangspunktet ikke full regnskapsplikt. Det betyr at selskapet ikke behøver å utarbeide årsregnskap etter endt regnskapsår. Man plikter likevel å utarbeide et regnskap som dokumenterer inntekter og kostnader. Dersom du har hatt en inntekt på over 50 000 kroner i løpet av regnskapsåret må du som deltaker i et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) levere inn selskapsoppgave for selskapet, samt selvangivelse for næringsdrivende. En selvangivelse for næringsdrivende inneholder blant annet deltakeroppgave, næringsoppgave, personinntektsskjema og selvangivelse.

Oppstart.no anbefaler de aller fleste som starter et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) å benytte seg av en regnskapsfører. Ved å benytte dere av en profesjonell samarbeidspartner til å bistå dere med regnskapet frigir dere mye tid som dere kan bruke til å generere inntekter til firmaet deres.

Revisjon

Det er ikke revisjonsplikt for ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) som har under 5 millioner i driftsinntekter, det er under 5 deltakere i selskapet, det er under 10 ansatte i selskapet, selskapet har en balansesum som er på under 20 millioner og ingen av deltakerne er en juridisk person med begrenset ansvar (aksjeselskap eller NUF).

Lønn og uttak i et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA)

Som deltaker i et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) kan du ikke ta ut lønn til seg selv da du ikke er ansatt i ditt eget selskap. Du kan imidlertid ta ut arbeidsgodtgjørelse eller gjøre en utdeling fra foretaket.

I et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) er det få muligheter for refusjon etter statens satser foruten bilgodtgjørelse for inntil 6 000 km per bil, per år, ved bruk av privat bil i næring. I et aksjeselskap er det en helt annen fleksibilitet med tanke på behandling og dokumentasjon av reiser i tjenesten.

Skatt i et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA)

Skattleggingen i et DA eller et ANS foregår etter deltakermodellen som ble innført i 2006.

Skatten for en deltaker i et DA eller et ANS beregnes av:

 • Overskudd i selskapet
 • Uttak av arbeidsgodtgjørelse til deltakerne
 • Utdeling fra foretaket

Overskuddet beskattes med 28 %. Eventuell arbeidsgodtgjørelse vil redusere overskuddsberegningen.

Arbeidsgodtgjørelse er godtgjørelse som eieren tar ut av selskapet for sin arbeidsinnsats og denne inntekten regnes som næringsinntekt og skal personinntektsbeskattes.

Utdeling av overskudd fra selskapet som overstiger et skjermingsfradrag og skatt av overskuddsandelen, beskattes i tillegg med 28 %. Utdeling er definert som enhver vederlagsfri overføring av verdier fra selskap til deltaker.

Deltakerne må innbetale forskuddsskatt 4 ganger per år.

Skatteoppgjøret sendes ut fra i perioden august til oktober påfølgende år. Dersom du benytter deg av en regnskapsfører til å utarbeide selvangivelsen din, kan han eller hun beregne hvor mye du skal betale i skatt før skatteoppgjøret legges ut. Dersom du har betalt inn for lite forskuddsskatt i løpet av året kan du betale inn et tilleggsforskudd innen den 31.05. påfølgende år.  Ved å gjøre dette unngår du restskatt og rentetillegg på restskatten.

Merverdiavgift i et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA)

Dersom dere driver en merverdiavgiftspliktig virksomhet er dere pliktige til å søke om opptak i merverdiavgiftsregisteret straks dere har passert kroner 50 000,- i omsetning innenfor en periode på 12 måneder. Når dere har passert kroner 50 000,- i omsetning skal dere ikke fakturere kundene deres inklusive merverdiavgift før søknaden om opptak i merverdiavgiftsregisteret er godkjent og dere har mottatt et merverdiavgiftsnummer.

Fakturaene som sendes ut fra og med fakturaen som gjør at omsetningen din passerer kroner 50 000 i omsetning og frem til dere er registrert i merverdiavgiftsregisteret skal ikke faktureres med merverdiavgift. Kundene som mottar disse fakturaene må imidlertid etterfaktureres for merverdiavgift straks dere har mottatt godkjenning av søknaden om opptak i merverdiavgiftsregisteret. Det kan derfor være lurt å påføre følgende tekst på alle fakturaer som sendes ut til kunder i perioden fra dere passerer kroner 50 000,- i omsetning og frem til dere er registrert i merverdiavgiftsregisteret:

«Firmanavn har passert omsetningsgrensen på 50 000,- kroner og har søkt om registrering i merverdiavgiftsregisteret. Straks vi er blitt tildelt et merverdiavgifts nummer vil vi etterfakturere merverdiavgift for denne fakturaen.»

Aksjekapital / selskapskapital

Det er ikke noe krav til aksjekapital/ selskapskapital i et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA).

Velg selskapsform

Usikker på selskapsform?

Hvorfor velge oss?

paper

Enkelt - Vi tar oss av papirmølla

Oppstart.no har spesialisert seg på etablering av norske selskapsformer. Dersom du benytter deg av våre tjenester vil vi utarbeide alle nødvendige dokumenter og skjemaer, samt innhente erklæring(er) fra revisor dersom det er nødvendig.
money

Billig - få mye for pengene

Oppstart.no arbeider hver dag for å være markedets beste på kvalitet, leveringstid og pris. I tillegg til å frigjøre din tid kan vi gi deg verdifulle tips i en oppstartsfase. Vi har bistått med over 3 000 etableringer siden oppstart. Prisene våre taler for seg selv.
graph

Trygt og sikkert - vi har taushetsplikt

Oppstart.no har taushetsplikt om opplysninger vi får kjennskap til i forbindelse med behandlingen av din bestilling. Data som sendes inn via bestillingsskjemaet til Oppstart.no, samt alle dokumenter med sensitiv informasjon som sendes til deg er krypterte.
checkmark

Raskt - behandlingstid fra 1 til 4 dager

Oppstart.no har strømlinjeformet måten vi arbeider på. Du får levert en tjeneste som minimerer oppgavene du skal utføre og som minimerer tiden det tar fra du har sendt inn en bestilling og til du mottar et organisasjonsnummer fra Brønnøysund. All kommunikasjon foregår elektronisk.