Skal jeg fakturere inklusive merverdiavgift?

Oppstart

percent-1019730_1920 Mange lurer på om man skal fakturere med eller uten merverdiavgift. Svaret er enkelt.

Virksomhet som ikke er merverdiavgiftspliktig

Dersom du ikke driver en merverdiavgiftspliktig virksomhet skal du ikke fakturere inklusive merverdiavgift.

Virksomhet som er merverdiavgiftspliktig

Dersom du driver en merverdiavgiftspliktig virksomhet skal du heller ikke fakturere inklusive merverdiavgift før du er registrert i merverdiavgiftsregisteret.

Straks du har passert kroner 50 000,- i omsetning innenfor en periode på 12 måneder er du pliktig til å søke om opptak i merverdiavgiftsregisteret. I perioden fra du søker om opptak i merverdiavgiftsregisteret og i tiden frem til før du blir registeret i merverdiavgiftsregisteret skal du heller ikke fakturere kundene dine inklusive merverdiavgift.

Fakturaene som sendes ut i denne perioden må imidlertid etterfaktureres for merverdiavgift straks du har mottatt godkjenning av søknaden om opptak i merverdiavgiftsregisteret. Det kan derfor være lurt å påføre følgende tekst på alle fakturaer som sendes ut til kunder i perioden fra du passerer kroner 50 000,- i omsetning og frem til du er registrert i merverdiavgiftsregisteret:

«»Firmanavn» har passert omsetningsgrensen på 50 000,- kroner og har søkt om registrering i merverdiavgiftsregisteret. Straks vi er blitt tildelt et merverdiavgifts nummer vil vi etterfakturere merverdiavgift for denne fakturaen.»

Oppstart.no kan bistå deg med registrering i merverdiavgiftsregisteret. Dette er en tilleggstjeneste vi tilbyr våre kunder.

Når mottar bekreftelse på at du er blitt registrert i merverdiavgiftsregisteret skal du fakturere inklusive merverdiavgift. Du må da påføre MVA etter organisasjonsnummeret ditt på fakturene du sender ut.

Sammenlign selskapsform

EPF enkeltpersonforetak

ANS solidarisk ansvar

DA delt ansvar

AS kontantinnskudd

AS kun dokumenter

AS tingsinnskudd

AS as på dagen

BestillBestillBestillBestillBestillBestillUtsolgt
Ingen revisjon
Mulighet for flere eiere
Gunstig beskatning
Ingen personlig risiko
Rett på sykepenger
Rett på ledighetstrygd
Statens satser ved reise
Ikke aksjeinnskudd
Pris kr 1,000.00kr 1,500.00kr 1,500.00kr 2,200.00kr 1,950.00kr 15,000.00kr 20,000.00
Behandlingstid 1 - 2 dager1 - 2 dager1 - 2 dager2 - 4 dager1 - 2 dager2 - 4 dager1 dag
BestillBestillBestillBestillBestillBestillUtsolgt