Starte AS på dagen


Ønsker du å starte AS - Ved å starte AS får du en seriøs selskapsform med begrenset risiko, lav aksjekapital og et gunstig skatteregime til å fronte dine varer og tjenester.


Oppstart.no har lang erfaring med å starte AS. Ved å kjøpe et AS på dagen, også kalt et hylleselskap, får du kontroll over selskapet samme dag som du inngår avtalen med Oppstart.no. Oppstart.no gir deg tilgang til alle regnskapsbilag og du overtar disposisjonsretten til bankkontoen til selskapet. Aksjekjøpsavtalen sikrer deg at selskapet er fri for gjeld og forpliktelser.


Oppstart.no AS vil anbefale å kjøpe et AS på dagen dersom du er i en av følgende situasjoner:
 

  • Du har dårlig tid og må starte AS på under 4 - 5 dager. Et AS på dagen kan du få kontroll over samme dag som du kjøper det.
     
  • Du har ikke 30 000 kroner tilgjenglig for å innbetale aksjekapitalen i selskapet. Du ønsker med andre ord å tjene penger gjennom drift i selskapet før du tar ut lønn eller utbytte, som du kan skyte inn i selskapet igjen.
     
  • Du må starte AS med stiftelsesdato tilbake i tid av ulike grunner. Et AS på dagen er allerede etablert og har derfor stiftelsesdato tilbake i tid.

 

 

For kun kroner 15 000,- får du ditt eget selskap (satt ned fra 20 000,- kroner). Inkludert i prisen følger endring av foretningsadresse, postadresse, styre, daglig leder, vedtekter, samt disponent på selskapets kontoer. Oppstart.no garanterer at selskapet er fri for forpliktelser.


Alt du behøver å gjøre er å sende inn bestillingsskjemaet til Oppstart.no, samt ha kroner 15 000 tilgjengelig for å betale Oppstart.no for aksjene i selskapet. I tillegg til å betale 15 000 for aksjene i selskapet tar du over en gjeld på kroner 22 459,- til ditt eget selskap. Denne gjelden kan du tilbakebetale i løpet av inneværende regnskapsår. Disse pengene vil være penger du fritt kan disponere i ditt eget selskap.

Regnskapet til selskapet du overtar ser ut som følger (aksjeselskap med 30 000,- i aksjekapital):

 

Bank: 0,-
Fordring på eiere: 22 459,-
(fordring på deg selv)
SUM Eiendeler: 22 459,-

 

Aksjekapital: 30 000,-
Negativ EK: - 7 541,-
SUM EK: 22 459,-

 

I forbindelse med overtakelsen av et aksjeselskap kan det være mange spørsmål som dukker opp. Det er derfor viktig å få et profesjonelt nettverk rundt seg i en oppstartsfase. Oppstart.no har inngått samarbeid med leverandører innenfor bransjer som er essensielle for en vellykket drift. Se oversikten over bransjer vi har inngått samarbeid med og ta kontakt med Oppstart.no sine anbefalte bedrifter innenfor disse bransjene.

Bestill AS på dagen

Bestill et AS på dagen nå og få kroner  5 000 i rabatt. Nå kun kroner 15 000 - du overtar selskapet i dag