Revisjon

 

 I løpet av 2011 har revisjonsplikten for de minste aksjeselskapene falt bort. Hovedargumentet for bortfallet har vært å redusere kostnader forbundet med revisjon og dermed gjøre aksjeselskap mer attraktiv som selskapsform for mindre bedrifter (Kriterier for å unnlate revisjon).

Oppstart.no mener at mange aksjeselskaper som oppfyller reglene for å unnlate revisjon, likevel bør velge å benytte seg av revisor. Revisor sitter med mye kompetanse man ikke finner andre steder. Under har vi listet opp momenter for hvorfor det kan være fornuftig å velge/beholde revisor:

 

  • Tillit hos kunder, leverandører, samarbeidspartnere, långivere mv
     
  • Uavhengig kvalitetssikring av regnskap og skatte-/avgiftsrapporteringen
     
  • Trygghet for styret og aksjonærene
     
  • Enkel tilgang til kompetent ressursperson som kjenner virksomheten

 

Generelt kan man si at små selskaper som beholder revisjonen vil bli betraktet som mer seriøse enn de som velger bort revisor. De siste vil kunne havne i samme kategori som NUF er i dag.

 

 

Under finner du Oppstart.no sine anbefalte revisjonsbyråer:

HCA er et revisjons- og rådgivningskontor som holder til i hyggelige lokaler på Helsfyr i Oslo

 

Vi har et ungt og dynamisk miljø med engasjerte, motiverte og kunnskapsrike medarbeidere.

Vår filosofi er å sørge for alle våre ansatte er fornøyde og friske, dette gir motiverte og engasjerte medarbeidere som utfører kvalitetstjenester til våre kunder og samarbeidspartner.