Regnskap


Så godt som alle næringsdrivende er bokføringspliktige og har plikt til å registrere og dokumentere inntektene og kostnadene sine.

Det finnes ingen krav om at et selskap må benytte seg av et eksternt regnskapsbyrå. Det finnes derimot krav til korrekt bokføring og innrapportering. Dette krever god kjennskap til bokføringloven, skatteloven, god regnskapsskikk osv. De fleste som driver en virksomhet av noe omfang, ser at de sparer mye tid på å overlate regnskapet til et regnskapsbyrå med  tilpasset erfaring og teknologi.

Dersom selskapet velger å benytte seg av en ekstern regnskapsfører, må regnskapsføreren og eventuelt selskapet regnskapsføreren arbeider i, være autorisert. 


Skatteetaten har utarbeidet følgende test for å se om du bar behov for regnskapsfører eller ikke:

Hvis du kan svare ja på at du har nok kunnskap og tid til å utføre alle 10 oppgavene listet opp under har du forutsetning for å føre regnskapet selv. Hvis du bare kan svare ja på at du har nok kunnskap og tid til å utføre 0 - 9 av oppgavene under anbefaler skatteetaten at du benytter deg av et autorisert regnskapskontor.

 • Påføre kontokode på bilag
   
 • Avgjøre hvordan kjøp skal behandles med moms
   
 • Avgjøre om en utgiftsgodtgjørelse er oppgavepliktig, trekkpliktig eller arbeidsgiveravgiftspliktig
   
 • Avgjøre om større innkjøp av maskiner og inventar skal aktiveres eller kostnadsføres
   
 • Bokføre regnskapsopplysningene
   
 • Utarbeide periodisert resultatregnskap og balanse med jevne mellomrom
   
 • Spesifisere kjøp / salg på motpart
   
 • Avstemme konto for bank, kasse og offentlige utgifter
   
 • Avstemme åpne poster i kunde- og leverandørspesifikasjonen
   
 • Utarbeide lovpålagte dokumenter som skal sendes inn til Skattekontorene og BrønnøysundregistreneUnder finner du Oppstart.no sitt anbefalte autoriserte regnskapsbyrå: