Nyheter

Forslag fra regjeringen om å redusere minimum aksjekapital fra kroner 100 000,- til kroner 30 000,-


 

- Når regjeringen nå foreslår å redusere kapitalkravet for AS fra kr 100 000 til kr 30 000 og den allerede har innført frivillig revisjon for de minste ASene, er det liten tvil om at Regjeringen tar forenklingsarbeidet på alvor, sier Sandra Riise i NARF.

- Lovforslaget som i dag er lagt frem vil gjøre det vesentlig rimeligere å stifte AS. Frem til i dag har mange virksomhetsetablerere valgt NUF eller enkelpersonforetak fremfor AS. De viktigste grunnene til at disse foretaksformene har blitt foretrukket, er kostnadene ved revisjon samt kravet om kr 100 000 i startkapital. Når regjeringen nå også endrer kapitalkravet vil de i løpet av kort tid ha fjernet begge de viktigste argumentene for å stifte norsk utenlandsk foretak – NUF – og samtidig ha tilrettelagt for at flere vil velge AS frem i tid, mener administrerende direktør i NARF, Sandra Riise.

- Det er også gledelig at det åpnes opp for at bankene kan bekrefte kapitalinnskuddet på kr 30 000. At revisor derimot fortsatt må inn for å bekrefte åpningsbalansen synes unødvendig og ikke tilstrekkelig gjennomtenkt. I tilfeller hvor banken er gitt retten til å bekrefte kapitalinnskuddet bør det være unødvendig å få bekreftet åpningsbalansen fra en revisor, mener Sandra Riise.

Publisert på narf.no 02.09.2011.


< Tilbake
  • x