Nyheter

Fravalg av revisor må meldes innen 30. november


Små aksjeselskaper som vil velge bort revisjon fra og med regnskapsåret 2011 må melde fravalg til Foretaksregisteret innen 30. november.

Melding til Foretaksregisteret om styrets beslutning om at selskapets årsregnskap ikke skal revideres må være registrert innen utløpet av regnskapsåret for at beslutningen skal få virkning for det aktuelle regnskapsåret. Brønnøysundregistrene kan ikke garantere at de vil rekke å behandle meldinger som kommer inn etter 30. november innen utgangen av året.

Selskaper som ikke rekker å få meldingen om fravalg av revisjon registrert innen årsskiftet er revisjonspliktige for regnskapsåret 2011 selv om de har fattet beslutning om fravalg. Fravalg av revisjon krever beslutning i generalforsamlingen og styret før melding kan sendes til Foretaksregisteret. Det kan være hensiktsmessig for revisor å gi klienten veiledning om de fristene som gjelder der hvor det er aktuelt å fravelge revisjon.

Publisert på revisorforeningen.no 09.09.2011


< Tilbake
  • x