Nyheter

Økonomiske støtteordninger for gründere


 

Det finnes mange ulike økonomiske støtteordninger for norske gründere. Under har vi listet opp noen av dem med tilhørende lenker til de respektive hjemmesidene. Dersom du har en god idée som kan komme det norske samfunn til gode i fremtiden er det store muligheter for å få økonomisk hjelp i oppstartsfasen.

INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge tilbyr tjenester innenfor finansiering, kompetanse, rådgiving, nettverk og profilering. De tilbyr hovedsakelig fire typer finansiering: lån, stipend, tilskudd og garantier. Les mer her.

PROSJEKTETABLERINGSSTØTTE EU, EUREKA, EØS (PES)

Forskningsrådet tilbyr støtte for å stimulere til økt norsk deltakelse i europeisk Forskning og utviklings (FoU) samarbeid. Støtten brukes til å forberede søknader eller prosjektforslag rettet mot europeiske FoU-programmer som er åpne for norsk deltakelse. Nærmere oversikt over aktuelle programmer og vilkår fremgår av utlysningene. Bedrifter og andre som ikke søker om rammebevilgning kan søke om støtte til enkeltprosjekter. Maksimalt støttebeløp per støttemottaker er 500 000 kr per år. Les mer om Forskningsrådets støtteordninger her. 

SKATTEFUNN


SKATTEFUNN er en skattefradragsordning for skattepliktige foretak i Norge. Man kan få inntil 20% skattefradag for forskning- og utviklingsprosjekter, altså der formålet er å fremskaffe ny kunnskap, informasjon eller erfaring som igjen kan føre til nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmetoder. Les mer her

FORNY-PROGRAMMET

FORNY disponerer midler for å fremme verdiskaping i Norge gjennom kommersialisering av forskningsresultater. Man kan få stipender til å evaluere og realisere idéer med stort forretningsmessig potensial fram til selskapsetablering og lisensiering. Programmet har også midler til å verifisere teknologien i prosjektene. Det kan også bidras med stipender for å kjøpe fri forskerne fra faste oppgaver, slik at de kan følge prosjektet lenger ut i kommersialiseringsfasen. Les mer om Forny-Programmet her

Publisert på oppstart.no 29.09.2011


< Tilbake
  • x