Nyheter

 • Endringer i aksjeloven fra og med 1. juli 2013
  Fra og med 1. juli trer en rekke endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven i kraft. Endringene skal gjøre det enklere å starte opp nye selskap og å drive eksisterende selskap. Fra 1. juli vil dessuten kreditorvarslene bare bli kunngjort på Brønnøysundregistrenes nettside, og det blir kortere tidsfrist for kreditorvarsler.
  les mer
 • Enklere regler for milliardbesparelser
  11.04.2012 I dag fremmet opposisjonen felles forslag til forenkling for næringslivet. – Næringslivet bruker årlig om lag formidable 54 milliarder kroner på administrasjon i tilknytning til offentlige rapporteringskrav. Venstre har et sterkt engasjement for å få til forenkling, og mener de forslag vi i dag fremmer vil være svært positivt for næringslivet, sier Venstres Borghild Tenden.
  les mer
 • 30 000 kroner: Minstekrav til aksjekapital i AS
  Fra 1. januar 2012 blir kravet til minste aksjekapital i aksjeselskap 30 000 kroner. –Lovendringen gjør det rimeligere å stifte aksjeselskap. Mens det i dag koster minst 100 000 kroner, kan man fra årsskiftet etablere aksjeselskap for 30 000 kroner inkludert stiftelsesutgifter, sier justisminister Grete Faremo.
  les mer
 • Økonomiske støtteordninger for gründere
  Det finnes mange ulike økonomiske støtteordninger for norske gründere. Under har vi listet opp noen av dem med tilhørende lenker til de respektive hjemmesidene. Dersom du har en god idée som kan komme det norske samfunn til gode i fremtiden er det store muligheter for å få økonomisk hjelp i oppstartsfasen.
  les mer
 • Forslag fra regjeringen om å redusere minimum aksjekapital fra kroner 100 000,- til kroner 30 000,-
  - Når regjeringen nå foreslår å redusere kapitalkravet for AS fra kr 100 000 til kr 30 000 og den allerede har innført frivillig revisjon for de minste ASene, er det liten tvil om at Regjeringen tar forenklingsarbeidet på alvor, sier Sandra Riise i NARF.
  les mer
 • Fravalg av revisor må meldes innen 30. november
  Små aksjeselskaper som vil velge bort revisjon fra og med regnskapsåret 2011 må melde fravalg til Foretaksregisteret innen 30. november.
  les mer
 • Unntak for revisjonsplikt fra mai i år
  Kongen i statsråd har i dag sanksjonert lov om unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper, vedtatt av Stortinget 11. april. Loven trer i kraft 1. mai i år. Lovvedtaket innebærer at revisjon kan fravelges på generalforsamling etter første mai i år. – Dette gjør det mulig for de små aksjeselskapene å oppnå betydelige besparelser allerede fra inneværende regnskapsår, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.
  les mer
 • Revisjonsplikten for de minste aksjeselskapene bortfaller
  Regjeringen har i dag, 17. desember, gitt sin innstilling vedrørende revisjonsplikten. Innstillingen fremmer forslag om fritak for aksjeselskaper med mindre enn fem millioner i driftsinntekter.
  les mer