Kontorlokaler

 

Når du skal etablere selskap / etablere firma vil valg av firmaadresse og lokaler være  en av de første oppgavene du må ta stilling til. Valg av kontorlokaler kan være helt avgjørende for om firmaet ditt lykkes eller ikke. Beliggenheten kan blant annet være avgjørende for tilgang til kunder, ansatte og publisitet.

Det første spørsmålet du må ta stilling til er om du skal eie eller leie. For mange vil det å kjøpe kontorlokaler ikke være mulig grunnet rent finansielle begrensninger. Dersom du har muligheten til å kjøpe egne kontorlokaler må du ta stilling til om du har nok kunnskap og tid til å drifte lokalene. 

Det er viktig å være bevist på at en nyetablert bedrift bør fokusere 100 % på kjernevirksomheten sin for å lykkes. Et godt alternativ til å eie er å leie lokaler av profesjonelle utleiere, som har kunnskap og tid til å drifte lokalene mens du kan konsentrere deg om å tjene penger.

Dersom du har bestemt deg for å leie lokaler må du ta stilling til om du ønsker å leie egne lokaler eller om du ønsker å leie i et kontorfellesskap / kontorhotell. Når du leier egne lokaler må du investere i kontorfasiliteter som telefonløsninger, internett, printer, resepsjon mm. Du får til gjengjeld full råderett over hvem som skal benytte seg av lokalet. Et kontorfellesskap / kontorhotell er et kontorlokale hvor flere bedrifter benytter seg av fellesarealene og- / eller samme kontorareal som det du gjør. Her får du et serviceminded personale og en komplett oppsatt kontorløsning med på kjøpet. Dette kan være et godt alternativ for deg som er nystartet.

Ved valg av lokaler er det viktig å ta stilling til følgende punkter:

 

 • Beliggenhet i forhold til bedriftens profil, kunder, ansatte og besøkende.
   
 • Beliggenhet i forhold til offentlig transport, samt  adkomst og parkering for biler.
   
 • Bedriftens krav til utforming av lokalene.
   
 • Bedriftens behov for kontorfasiliteter.
   
 • Hvilke bedrifter holder til i samme lokaler / bygg - mulige synergieffekter ved samarbeid.

.

Under finner du Oppstart.no sine anbefalte utleiere av kontorhoteller i Oslo og omegn: