Bestilling av Aksjeselskap

Her kan du ved å fylle ut skjemaet under, på en rask, billig og ukomplisert måte få ditt eget selskap uten å sette deg inn i lovverket som regulerer etablering av aksjeselskap.

 

Steg 1              Steg 2                Steg 3

Oppstart.no gjør klar alle nødvendige dokumenter. Sammen med alle nødvendige papirer får du en detaljert forklaring av oppstartsprosessen Dersom du har behov for ytterligere rådgivning kan du ringe oss på 48 88 97 88, sende oss en e-post til post@oppstart.no eller avtale et møte med oss i våre lokaler i Grenseveien 97A på Helsfyr i Oslo.

Foretaksnavnet må oppfylle følgende krav:

i. skal inneholde ordet aksjeselskap eller forkortelsen AS

ii. kan ikke være identisk med et foretaksnavn som allerede er registrert i Foretaksregisteret, hvis ikke rettighetshaveren har samtykket

iii. må minimum bestå av en kombinasjon av tre bokstaver fra det norske alfabetet

iv. navn på land, fylker eller kommuner kan ikke alene nyttes som foretaksnavn

Dette er landet firmaet skal opprettes i

Innehaver
Kun ett av alternativene velges:

Daglig leder
Daglig leder har den daglige administrative ledelsen av selskapet, og er den som har myndighet til å representere selskapet utad.

Kontaktperson
Dersom enheten ikke har daglig leder, må det oppgis en fysisk kontaktperson.

Oppgi alle medlemmene i styret.

Selskapets styre skal bestå av minimum en styreleder. Styreleder kan være samme person som daglig leder / kontaktperson og / eller som eieren(e).

 • * = nødvendig informasjon

 • Navn på selskap

 • Kontaktinformasjon

 • Formål med virksomheten

 • Innehaver

 • Revisor

 • Styre

 • Styreleder

 • Legg til styremedlem (ved å trykke på denne knappen kommer det opp et nytt felt for utfylling)

 • Legg til stifter (ved å trykke på denne knappen kommer det opp et nytt felt for utfylling)

 • Aksjekapital

 • Stifter( e)

 • Stifter 1

 • Signaturrett

 • Oppsummering og bekreftelse

 • Avtalevilkår for bestillingen

 • (*)

 • Styre -
  * Rolle:
  * Fornavn:
  Mellomnavn:
  * Etternavn:
  * Fødsels- / D-nummer:
  * Gateadresse:
  * Postnummer:
  * Poststed:
  Fjern (ved å trykke på denne knappen sletter du stifteren)

  Stifter

  * Fornavn:
  Mellomnavn:
  * Etternavn:
  * Org-/ Fødselsnr:
  * Gateadresse:
  * Postnummer:
  * Poststed:
  * Antall aksjer:
 • Nestleder
  Styremedlem