As på dagen

Et aksjeselskap på dagen, eller et så kalt hylleselskap, er et ferdigstiftet aksjeselskap hvor du kan kjøpe aksjene i selskapet av Oppstart.no, og overta selskapet på dagen.

Da et aksjeselskap på dagen er det samme som et aksjeselskap, risikerer du ikke som kjøper mer enn det du selv skyter inn i selskapet. Oppstart.no har selskap med aksjekapital på 30 000,- kroner på lager. Vi har valgt bort revisor i disse selskapene så det vil ikke påløpe revisjonskostnader.

 

 

Struktur

Når du kjøper et aksjeselskap på dagen / hylleselskap av Oppstart.no, vil du og eventuelt de du kjøper aksjene sammen med stå som eiere, eller aksjonærer, for selskapet.  Du vil da kunne velge et nytt styre, som er øverste organ i selskapet. Videre vil du stå fritt til å gjøre som du vil med selskapet, det være seg ansettele av daglig leder, arbeidstakere med mer.
 

Risiko

Eierne, eller aksjonærene i et aksjeselskap, risikerer ikke å tape mer enn det de har betalt for aksjene de har i selskapet. Det er blant annet dette som skiller et aksjeselskap fra et enkeltpersonforetak. I et enkeltpersonforetak skiller man ikke mellom selskapets- og eiernes økonomi. Det gjør man i et aksjeselskap. Man kan derfor ta større risiko dersom man har et aksjeselskap.

 

Krav til aksjekapital

Minimum aksjekapital i et aksjeselskap er kroner 30 000,-. AS på dagen / hylleselskap fra Oppstart.no tilfredsstiller kravene til aksjekapital i henhold til aksjeloven.

 

Revisjon

De minste aksjeselskapene har ikke plikt til å ha revisor (kriterier for å unnlate revisjon). Dette medfører en direkte besparelse per år fra kroner 10 000,- og oppover per aksjeselskap avhengig av størrelsen og kompleksiteten på regnskapet. Til tross for denne besparelsen er det viktig å ta en grundig vurdering om man skal ha revisor eller ikke. Revisorene sitter på en kompetanse som ofte kan oppveie kostnaden forbundet med revisjonen, og i flere tilfeller gi selskapet en merverdi. Kjøper du et AS på dagen / hylleselskap fra Oppstart.no har vi valgt bort revisor for selskapet alt. Dersom du ønsker revisor kan du velge dette i bestillingsskjemaet.


Skatt

Aksjeselskap har en flat skatt på 28 %. Dette skatteregimet gjør det gunstig å bruke et aksjeselskap som en «sparebøsse». Det skattepliktige overskuddet du har i løpet av et år skattlegges med 28 %. Til sammenlikning skattlegges du marginalt omkring 44,5 % i et enkeltpersonforetak dersom du har en inntekt som medfører toppskatt. Dette medfører at dersom du skal investere overskuddet i selskapet ditt i aksjer, eiendom og liknende vil du ha mer igjen å investere for i et aksjeselskap enn for eksempel i et enkeltpersonforetak.

I tillegg til en flat skatt på 28 % på skattepliktig overskudd regnes ikke realiserte og urealiserte gevinster på aksjer og fond innenfor EØS som skattepliktig inntekt. Dette gjør at du kan reinvestere hele gevinsten din uten å måtte skatte av den først. Det samme gjelder for utbytte man mottar fra selskap innenfor EØS.

Bestill AS på dagen

Bestill et AS på dagen nå og få kroner 5 000 i rabatt. Nå kun kroner 15 000 - du overtar selskapet i dag

 

 

 

 


 

Fordeler med aksjeselskap:


 
 • Ingen personlig risiko
   
 • Sosiale rettigheter
   
 • Statens satser for reise
   
 • Gunstig som sparebøsse
   
 • Gunstige skatteregler
   
 • Lav aksjekapital

Ulemper med aksjeselskap
 

 • Må ha aksjekapital
   
 • Mer administrasjon
   
 • Flere formalkrav